Övriga meriter

Gästföreläsare
December 2019 blev jag inbjuden av Kriminologernas universitetsförening (KUF) i Lund för att föreläsa om mina erfarenheter av svensk kriminalvård, häktning, straff och vad det innebär för den enskilde när den står inför rättssystemet.