Meriter

Utbildningar inom yrket

Muntlig advokatexamen 15 december 2023
Advokatetik och god advokatsed, 5 december 2023
Advokatexamen Delkurs 3, 7-9 juni 2023 (Godkänd skriftlig examen)
Advokatexamen Delkurs 2, 19-21 oktober 2022
Advokatexamen Delkurs 1, 26-28 januari 2022
Kurs i brottmål angående resning, allmänt om brottmålsprocessen och tvångsmedel ur åklagarens perspektiv, 22 januari 2022


Akademiska meriter
Juridiska fakulteten, Lunds universitet
LAGA01 Introduktion till juridiken, allmän rättslära och konstitutionell rätt
LAGB01 Allmän förmögenhetsrätt
LAGC01 Associations- och konkurrensrätt
LAGC02 Civilrättens sociala dimension
LAGD01 Offentlig rätt Förvaltningsrätt med kommunalrätt, förvaltningsprocessrätt, socialrätt, miljörätt och skatterätt
LAGE01 Civilrättskipning och internationell privaträtt
LAGE02 Straffrätt och straffprocessrätt
LAGF01 Folkrätt
LAGF02 Rättshistoria med komparativ rätt
LAGF03 Rättsvetenskaplig uppsats
JUEN09 Ekonomisk brottslighet
JUZN11 Juridisk kommunikation
JURM02 Examensarbete

Juristexamen utfärdad juni 2021

Handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan Lunds universitet
HARA15 Handelsrätt: Affärsjuridisk grundkurs
HARG10 Handelsrätt: Marknadsföringsrätt och immaterialrätt
HARG11 Handelsrätt: EU:s marknads- och konkurrensrätt
HARA24 Handelsrätt: Dataskyddsjuridik GDPR
HARH13 Handelsrätt: Affärsjuridisk kandidatkurs

Affärsjuridisk kandidatexamen utfärdad januari 2021

Högskolan Kristianstad
Fritidspedagogexamen utfärdad juni 2001

Övriga fristående kurser
OFR100 Offentlig rätt, Högskolan väst
1SV108 Akademiskt skrivande, Linnéuniversitetet
JCDA03 Juridik: Nätburen kurs i arbetsrätt
JFVA01 Juridik: Förvaltningsrätt med offentlighet och sekretess
JURF12 Utvidgad juridisk introduktionskurs