Arbetserfarenhet

Biträdande jurist, Advokatbolaget Opus Juni 2021 – Pågående

Biträdande jurist, Lawline AB November 2020 – Juni 2021
Som biträdande jurist bistår jag juristerna på Lawline juristbyrå med rättsutredningar, sammanfattning av material m.m.

Regionansvarig Umeå, Lawline AB Juli 2020 – Juni 2021
Ansvarig för Lawlines region i Umeå. I arbetet ingår att nystarta regionenen och den framåt; hålla i event, upprätta och följa budget, marknadsföra regionen och företaget samt anställa nya rådgivare. I ansvaret för anställning arbetas mycket med rådgivarnas personliga mål med feedback på det arbete de anställda utför.

Expressansvarig, Lawline AB Januari 2020 – Juni 2021
Som expressansvarig har jag ett övergripande nationellt ansvar för Lawlines expresstjänster. Lawlines expresstjänster ger kund möjlighet att till ett konkurrenskraftigt pris få sitt juridiska problem utrett inom 1-3 dagar. Möjlighet finns även till återkoppling per telefon med en av våra rådgivare. Som expressansvarig är det mitt ansvar att hålla kontakt med kunder, se till att kunder får svar inom utlovad tid samt hålla regelbunden kontakt med våra expressrådgivare.

Gästföreläsare
December 2019 blev jag inbjuden av Kriminologernas universitetsförening (KUF) i Lund för att föreläsa om mina erfarenheter av svensk kriminalvård, häktning, straff och vad det innebär för den enskilde när den står inför rättssystemet.

Regionansvarig Lund, Lawline AB April 2019 – Juni 2020
Ansvarig för Lawlines region i Lund. I arbetet ingår att driva regionen framåt; hålla i event, upprätta och följa budget, marknadsföra regionen och företaget samt anställa nya rådgivare. I ansvaret för anställning arbetas mycket med rådgivarnas personliga mål med feedback på det arbete de anställda utför.

Expressrådgivare, Lawline AB December 2018 – Juni 2021
Bedriver juridisk rådgivning till kunder som beställt och betalt för utredning och svar inom 1-3 dagar, i vissa fall innefattande telefonuppföljning med kund. Lawline arbetar med i princip samtliga rättsområden, innebärande att arbetet är oerhört omväxlande. Likväl som det ger mig en väldigt bred erfarenhet.

Juridisk Rådgivare, Lawline AB Juni 2018 – Juni 2021
Bedriver juridisk rådgivning genom ideellt arbete till kunder som ställt juridiska frågor inom Lawlines gratistjänst.

Anteckningsstöd, Juridiska fakulteten Lunds universitet Januari 2018 – mars 2020
Arbetade som anteckningsstöd till en medstudent som beviljats pedagogiskt stöd. I arbetet innefattades att under föreläsningar föra anteckningar för att därefter renskriva och delge studenten dessa.

Studentlärare, Handelsrättsliga institutionen Lunds universitet Augusti 2018 – januari 2019
Studentlärare (SI-ledare) för studenter som läste juridisk översiktskurs och företagsjuridik på handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan Lunds universitet. Arbetet innefattade att planera och leda lektioner och övningar med studenter och även en gruppledande funktion för övriga studentlärare inom samma område.

Studentlärare, Handelsrättsliga institutionen Lunds universitet Mars 2017 – juni 2017
Studentlärare (SI-ledare för studenter som läste företagsjuridisk på handelsrättsliga institutionen, Ekonomihögskolan Lunds universitet. Arbetet innefattade att planera och leda lektioner och övningar med studenter.

Studiementor, Handelsrättsliga institutionen Lunds universitet Februari 2017 – juni 2017
Arbetade i institutionens verksamhet Studiestugan där jag hjälpte studenter med studieteknik och kompletterande förklaringar eller utgjorde bollplank i frågor rörande handelsrätt på grundnivå.