En examen klar, en examen kvar!

Under hösten 2020 har jag parallellt med juristprogrammet skrivit min kandidatuppsats i handelsrätt, affärsjuridisk inriktning. I mitt arbete undersöker jag om de ändrade åtalsprövningsreglerna i upphovsrättslagen innebär att straffhotet vid upphovsrättsliga intrång minskat. I och med att min uppsats är godkänd har jag numera en kandidatexamen i handelsrätt. Under våren skriver jag mitt examensarbete på juristprogrammet med juristexamen till sommaren. Därav; en examen klar, en examen kvar.

För den som är intresserad av att läsa min uppsats om åtalsprövningsregler i upphovsrättslagen finns den tillgänglig under publikationer.