Misstänkt, ung och inlåst

Uppdatering 2021-06-09: Uppsatsen finns nu att hämta direkt i LUP Student Papers.

Den 3 juni försvarade jag mitt examensarbete inom ramen för juristprogrammet. Uppsatsen är godkänd och i väntan på publicering i LUP Student Papers, finns den för nedladdning direkt via denna länk eller under publikationer.

Uppsatsen utgör en kritisk granskning av de nya häktningsreglerna för barn med hänsyn till kraven i Europarådets antitortyrkonvention, FN:s antitortyrkonvention och barnkonventionen. Syftet är att beskriva och analysera de nya häktningsreglerna för barn som beslutats träda i kraft den 1 juli 2021. Parallellt med utarbetandet av nya häktningsregler för barn har barnkonventionen inkorporerats i svensk rätt. De frågeställningar som besvaras är:

  • Är de nya häktningsreglerna för barn tillräckliga för att undslippa fortsatt kritik från internationella konventionskommittéer?
  • Har barnkonventionens inkorporering i svensk lag inneburit någon skillnad vid häktning av barn?

Läs gärna och återkom om du undrar över något! Jag kan kontaktas via sociala medier, eller genom kontakt på hemsidan.