Hemliga tvångsmedel av preventiva skäl

I dagens Expressen publicerades en debattartikel undertecknad Moderaternas rättspolitiska talesperson. I korthet gick artikeln ut på att Moderaterna kraftigt vill utöka polisens befogenheter att avlyssna kriminella gäng och använda sig av hemlig dataavläsning för att komma åt deras kommunikation. Det i sig är måhända inte anmärkningsvärt. Desto mer anmärkningsvärt att det samtidigt uttalas att:

”En verkligt mönsterbrytande åtgärd mot gängbrottsligheten skulle vara att göra det möjligt att använda hemliga tvångsmedel mot aktiva gängmedlemmar även utan konkret brottsmisstanke. Man kan kalla en sådan lagstiftning preventiv.

Det skulle alltså handla alltså om att avlyssna individer som driver den organiserade brottsligheten för att kunna slå till just mot dem. För övrigt är detta ett verktyg som flera gånger har efterlysts av rikspolischefen, senast på ett möte i riksdagens justitieutskott i slutet på februari.”

Fortsätt läsa ”Hemliga tvångsmedel av preventiva skäl”