En human kriminalvård för en bättre väg ut

Magasinet Paragraf har i det senaste publicerat två debattartiklar från intagna på svenska kriminalvårdsanstalter. Det följande inlägget är för att belysa dessa; det är viktigt att intagna ges möjlighet att komma till tals i media. Läs dem gärna! Syftet med svensk kriminalvård är inte enkom att inkapacitera och straffa den som begått brott; det finns en grundtanke om vård och att den som begått brott ska komma bättre ut.

Fortsätt läsa ”En human kriminalvård för en bättre väg ut”

Villkorlig frigivning i endast undantagsfall – ett populistiskt förslag i ett repressivt samhälle

Den 14 oktober 2020 lämnade Moderaterna in en motion till riksdagen med förslaget att villkorlig frigivning av den som är fängelsedömd endast ska förekomma undantagsvis och tidigast efter tre fjärdedelar av strafftiden. Vidare föreslås att den som återfallit i brott inte ska omfattas av möjligheten till villkorlig frigivning överhuvudtaget. Enligt Moderaterna ska särskilt vägran att delta i återfallsförebyggande åtgärder få större konsekvenser och att en betydande del av den villkorliga frigivningen i regel bör skjutas upp när det blir aktuellt att tillämpa det som föreslås. Även vägran att delta i medicinsk behandling och studier ska enligt Moderaternas bedömning eventuellt utgöra skäl för att skjuta upp den villkorliga frigivningen (motion till riksdagen 2021/21:3730).

Fortsätt läsa ”Villkorlig frigivning i endast undantagsfall – ett populistiskt förslag i ett repressivt samhälle”