För många barn häktade, alldeles för länge!

Häromdagen skrev jag om detta på min LinkedIn. För att nå ut till fler postar jag även här.

Artikel från Omni

Sommaren 2021 infördes det en bortre tidsgräns vid häktning av barn. Jag skrev samtidigt mitt examensarbete om det och var kritisk; min uppfattning var att de nya reglerna inte skulle korta ner häktningstiderna.

Det jag inte förutsåg var att ungdomsreduktionen för 18-21-åringar dessutom skulle tas bort och att det skulle skapas ännu större incitament att utnyttja barn för brott.

Nu är vi här ett par år senare. Med fler barn häktade på grund av politiska beslut inriktade mot hårdare tag. Och fler barn än någonsin häktas längre än den bortre tidsgränsen.

Läs gärna mitt examensarbete genom att klicka på länken nedan. Trots några år på nacken är det mer aktuellt än någonsin. Om vi nu trots allt ska häkta barn ska det inte vara längre än nödvändigt. Barn som häktas blir häktade på grund av misstankar om grova brott. Tidsutdräkten beror emellertid på resursbrister. Vi ska, rent generellt, inte ha långa häktningstider på grund av resursbrister. Än mindre när det handlar om barn.

Orkar du inte läsa mitt examensarbete så läs följande från mitt slutord och dela inlägget vidare. Hjälp till att uppmärksamma att vi i Sverige 2023 häktar barn alldeles för länge:

“För att minska häktningstiderna för barn är det inte tillräckligt att det införs lagstiftning som på ytan ser ut att uppfylla vad som rekommenderats internationellt.

Som framgår av uppsatsen beror de långa häktningstiderna i regel inte på den misstänkte utan på statens resursbrister.

Vid statlig våldsutövning, vilken häktning är, ska resursbrister inte läggas den enskilde till last. Rådande synsätt, där statens intresse att utreda och lagföra brott ställs mot mänskliga rättigheter kommer med all sannolikhet att medföra fortsatta långa häktningstider för barn. Sett till de skadliga verkningar häktningen kan ge, blir det än mer påtagligt när det gäller barn.”

Som sagt; dela gärna!

Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *