Världens bästa jobb!

Sedan jag tog min examen från juristprogrammet har jag arbetat som biträdande jurist på Advokatbolaget Opus, Malmö. Jag har nu kommit in i arbetet ordentligt, haft förhandlingar i domstol och mycket klientkontakt. Arbetet är verkligen världens bästa; det är en ynnest att få arbeta med det man trivs med och att få hjälpa de som är utsatta och befinner sig i någon form av kris.

Som biträdande jurist åtar jag mig uppdrag som offentligt biträde i förvars- och utvisningsärenden, målsägandebiträde och särskild företrädare för barn. Jag åtar mig även familjerättsliga mål om vårdnad, boende och umgänge med barn, samt tvångsomhändertaganden enligt LVU, LPT och LVM. Jag är öppen för alla dessa uppdrag, i det rådande har jag haft särskilt fokus på vårdnadsmål och tvångsomhändertaganden. Att jag åtar mig dessa uppdrag innebär att den som är intresserad kan begära att få mig förordnad som offentligt biträde (migrationsmål och tvångsmål) eller att jag kan anlitas i mål om vårdnad, boende och umgänge. När det gäller de senare finns det ofta möjlighet till finansiering med rättsskyddet i hemförsäkringen alt. statlig rättshjälp.

Behöver du som läser detta hjälp, går det bra att kontakta mig så ser vi till att det bokas in ett möte. Det går även att begära att jag ska förordnas som offentligt biträde. Även om jag utgår från Malmö reser jag mycket inom Sverige och jag åtar mig inte bara uppdrag i regionen. För att nå mig, se fliken kontakt ovan. Eller använd uppgifterna från mitt visitkort på bilden!

Dela gärna!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *