Intresserad av mer om mig?

Jag har idag, den 4 november 2020, uppdaterat min sida med information under flikarna Om mig och Utbildning. För närvarande skriver jag en kandidatuppsats i handelsrätt/affärsjuridik med inriktning mot immaterialrätt och grovt upphovsrättsbrott. Uppsatsen är tänkt att utmynna i en kandidatexamen i handelsrätt januari 2021. Samtidigt läser jag näst sista terminen på juristprogrammet. Våren 2021 är det tänkt att jag ska skriva mitt examensarbete för en juristexamen i juni samma år. För den som vill komma i kontakt med mig finns det möjlighet att nå mig via mitt kontaktformulär eller via sociala medier.

Dela gärna!